Cakarovska
 
 
 
 
 
 
 
+ 38923109704
+ 38975488244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Една од водечките адвокатски канцеларии во Македонија

 
побарај консултација
 
 
 
 
 

повеќе од 25 години искуство во областа на:

 
 
 
Адвокатската канцеларија Чакаровска е една од водечките адвокатски канцеларии во Македонија, која постои повеќе од 25 години со седиште во Скопје.

Во канцеларијата се вработени повеќе адвокати и стручни соработници, задолжени за различни области на правото, кои постојано се соочуваат со различни предизвици во пријатна работна атмсфера. Основач на Адвокатска канцеларија Чакаровска е Данче Чакаровска, адвокат, регистриран застапник за заштита на правата од интелектуална сопственост пред Државниот завод за индустриска сопственост и регистрационен агент пред Централен Регистар на РМ, со повеќе од 25 годишно искуство во областа на правото.

 Прочитај повеќе
 
 

Деловно право

 
Нашата посветеност на одржување и развивање на широк опсег на области на работа, ни овозможува да им нудиме правна помош на фирмите во секој домен од нивното работење, како и правни мислења, анализи и совети за корпоративното управување.

Наша специјалност е изработување на сеопфатна проценка на можните правни ризици поврзани со корпоративниот статус, побарувања, договори, обезбедувања, интелектуална сопственост итн. на една компанија – процес кој е познат како длабинска анализа на целокупното ... Прочитај повеќе
 
 
 

Трговско право

 
Адвокатската канцеларија Чакаровска има широко искуство во креирање на деловни потфати преку припојување и превземања на домашни друштва од странски инвеститори, основање на трговски друштва, статусни промени (присоединување, спојување и поделба) и реорганизација на друштва, регистрирање за ДДВ, отворање на сметки, основање подружници и други дејности неопходни за започнување и подобрување на работењето на едно друштво. Најголем дел од овие активности се спроведуваат во ЦРМ, за што е потребно лиценца за Регистрационен агент. Нашата канцеларија ја поседува ваквата лиценца од 2007 година. Воедно од 2013 година, ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 

Работни односи

 
Адвокатската канцеларија Чакаровска обезбедува правни услуги во сите сфери на работните односи. Нашите услуги се состојат од составување на договори за вработување, менаџерски договори согласно меѓународни стандарди и искуства, припремање на општи акти (правилници за работа, дицплинска постапка, систематизација на работни места, и сл.), статути, одлуки од областа на работните односи, а вклучително вршиме и пријавување и одјавување на работници, како и други постапки пред административните и судските органи на Република Македонија.

 Прочитај повеќе
 
 
 

Индустриска сопственост

 
Индустриската сопственост е од исклучителна важност за трговските друштва, бидејќи е метод за стекнување препознатливост на пазарот. Адвокатска канцеларија Чакаровска има големо познавање и искуство во оваа област и нуди различни услуги со цел постигнување на врвни резултати.

Како регистриран застапник за заштита на правата од индустриска сопственост, Адвокатската канцеларија Чакаровска нуди услуги за заштита и реализација на овие права. Ова вклучува советување во врска со заштитата на идеи, ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 

Градежништво

 
Нашата адвокатска канцеларија нуди целосна услуга кога станува збор за градежништво, од самиот почеток на склучување договор за градба, па се до добивање на употребна дозвола. Имаме искуство во изработка и склучување на договори за градба и за заедничка градба.

Исто така, учествуваме во постапки за легализација на бесправно изградени објекти во постапки за експропријација.
 
 
 

Наплата на побарувања

 
Често се случува една страна во договорен однос да остане без својот дел од договореното. За да се избегне ваквата ситуација ние преземаме два вида на мерки: превентивни и репресивни.

Од превентивните мерки можеме да понудиме различни правни средства како што се позадинска проверка на договорната страна, изработка на преддоговор, вметнување на ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 

Сопственост

 
Сопственоста е една од областите кои доколку не се добро уредени може да предизвикаат големи проблеми во деловното работење, но и во секојдневниот живот. Поради тоа, важно е сопственичките односи и права да се регулираат со договор, а за таа цел нашата канцеларија изработува најразлични договори од оваа област, како договор за продажба, за дар, за размена, закуп, делба на имот за време на брак и други. Нашите договори се сеопфатни и правно издржани, со што се елиминира опасноста од настанување на спор.

 Прочитај повеќе
 
 
 

Семејно и наследно право

 
Оваа област на правото навлегува во чувствителни и интимни делови од животот. Имајќи го ова предвид, нашата адвокатска канцеларија ги спроведува ваквите постапки со високо ниво на доверливост и разбирање кон клиентите. Ова подразбира дека ги преземаме сите мерки со цел постапката да се заврши побрзо, полесно и помирно, а во исто време да се дојде до долгорочно и правно поткрепено решение.
Тука ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 

Облигационо право

 
Адвокатската канцеларија Чакаровска има повеќедецениско искуство во составување и спроведување на најразлични договори со кои се уредуваат односите помеѓу две или повеќе лица. Уредување на односите помеѓу лицата пред започнување со било каква активност е суштествено како за ефикасно спроведување на работата така и за намалување на шансите за несогласувања. Поради ова настојуваме на склучување на договори и за таа цел изработуваме најразлични договори од областа на сопственоста Прочитај повеќе
 
 
 

Застапување пред судови

 
За искуството на нашата адвокатска канцеларија во постапувањето пред судските инстанци на територијата на Република Македоинја говори фактот што сме дејствувале како полномошници и застапници на многу физички лица и големи домашни и странски правни лица. За нашето ефикасно работење, стручност и способност говори високиот процент на добиени спорови и на задоволни клиенти.

Познавањата на судските ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 

имате потреба од правна помош?

 
ЗАКАЖИ СОСТАНОК СО ЧЛЕН НА НАШИОТ ТИМ ПРЕКУ ФОРМАТА ПОДДОЛУ

 
 
 
 
 
Основач - Адвокат

Aдвокат, лиценциран застапник за заштита на правата од индустиска сопственост и регистрационен агент пред Централниот Регистар на РМ. Таа е експерт ... Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
Адвокат

Задолжен за застапување на клиентите пред судовите и други државни органи, давање консултантски услуги од сите области на деловното работење, како и ... Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
Адвокат

Задолжен за застапување на нашите клиенти пред судовите и други државни органи, давање консултантски услуги од областа на деловното работење, ...

 Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
Адвокат

Дамјан Гроздановски е роден 1994 година во Скопје. Дипломира на правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје со просек од 9,8. Магистрира со почести ... Прочитај повеќе

 
 
 
 
 
 
 
 
Приправник

Цветанка Костова е родена 1997 година во Кавадарци. Дипломира на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје со почести. Таа е приправник во ...

 Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
Административен менаџер

Филип Гроздановски е административен менаџер во канцеларијата. Тој е задолжен за водење на архивата, комуникација со клиенти, организирање на средни, ...

 Прочитај повеќе
 
 
 
 
 

АКТИВНОСТИ

 
Со оглед на знаењето и практичното искуство кое го има нашата канцеларија, а воедно и благодарение на мрежата од контакти која ја создаваме низ годините, често добиваме покани за предавање од најразлични здруженија, асоцијации и други организатори на семинари и обуки. Имајќи го предвид елементот на општествената одговорност на нашата канцеларија и адвокати, ние со задоволство ги прифаќаме тие понуди и се трудиме да го пренесеме нашето знаење и искуство на заинтересираните лица. Такви предавања опфаќаат обуки за адвокат, правници, за претприемачи, менаџери, раководители на човечки ресурси и сметководители. Исто така, со задоволство прифаќаме понуди за колумни, статии и други дела во весници, правни списанија и на веб портали.

Во продолжение се дел од нашите активности на овој план.
 
 

блог

 

 
Последни написи
I ВОВЕД Една од двете позначајни измени во Законот за трговските друштва во последниве две години, покрај предвидување на нов тип на друштво (ПДОО), е проширување на можноста за трансформирање на даден заем во влог во друштвото, односно конвертибилен заем (во понатамошниот текст конвертибилен заем)....
Прочитај повеќе...
Една од поактуелните теми деновиве е регистрирање во регистарот на вистински сопственици во Централниот регистар на РСМ.На 27.01.2021 година, Централниот регистар го пушти во употреба Регистарот на вистински сопственици и од овој ден започна да тече рокот од 90 дена за пријавување на податоците за ...
Прочитај повеќе...
Имајќи ја предвид глобалната ситуација во врска со пандемијата од вирусот COVID-19, како и мерките, заклучоците и другите акти кои што нашата држава ги презема во насока на спречување на ширење на пандемијата и намалување на штетните последици, како од здравствен, така и од економски ...
Прочитај повеќе...
 
 

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

 
ИМАТЕ ПРАШАЊЕ? КОМЕНТАР?
- КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ!


 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
*